Regulamin / Reklamacje

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://mamo.sklep.pl jest firma:

 

Mamo! Damian Banowicz

ul. Żeglarska 15

43-300 Bielsko - Biała

NIP: 9372601166

Email: mamo.materialy@gmail.com

 

 zwana dalej: "Sklepem Internetowym" lub "Sprzedawcą"

 

I. Zamówienie i jego realizacja

 1. Zamówienie następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia . Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.
 2. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest przesyłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

   

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować

  płatność:

  Płatność przelewem tradycyjnym

  Płatność przelewem natychmiastowym (obsługiwana przez Blue Media S.A.)

  Płatność przy odbiorze osobistym

  Płatność przy odbiorze wysyłki (płatność za pobraniem)

  PayPal

   Karty płatnicze:

  Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na Naszym koncie.
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro  
  •  "W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."
 4. W sytuacji gdy zamówienie nie może być zrealizowane Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 5. Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierską GLS, Inpost paczkomaty.
 6. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zakupionych metrów. Darmowa wysyłka dotyczy jednorazowych zamówień - brak takiej opcji przy łączeniu zamówień. 

  -  Odbiór osobisty Bielsko-Biała - po wcześniejszym ustaleniu

  -  Kurier GLS

      
   Koszty wysyłki dla zamówień -  11 zł 
   
   Płatność przy odbiorze + 2 zł
   
   Wysyłka gratis dla zamówień powyżej 300 zł
   
  -  Paczkomaty InPost 
   
      Koszty wysyłki dla zamówień 11 zł
      Płatność przy odbiorze  + 5 zł
   
  -   Opcja "Domawiam do zamówienia"
   
       Z powyższej opcji można skorzystać gdy status zamówienia
       pozostaje niezmienny tj. "złożone".
       W przeciwnym razie domówienie może nie zostać 
       uwględnione.
   
 7. Do wszystkich zamówień dołączona Faktura VAT w formie elektronicznej.
 8. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Koszty dostarczenia towarów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na stronie internetowej. 
 10. Wzory licencyjne moga być używane dla potrzeb własnych.

 

II. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:1)dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

    10. Sprzedawca wybiera metodę             wysylki brakującego towaru. 

III. Reklamacja

***Formularz reklamacyjny***

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawą Kodeks cywilny. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 121 z późn.zm).
 2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Konsument powinien podać dane kontaktowe, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także podanie numer zamówienia lub faktury. Reklamacja może zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 4. Jeżeli kupujący stwierdził brak któregoś z zamówionych materiałów powinien w ciągu 48h od odebrania paczki zgłosić to sprzedającemu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru, bądź różnic w kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 • żądać usunięcia wady;

Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

ZWROT NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

Sklep Mamo!

ul. Żeglarska 15

43-300 Bielsko-Biała

 

IV. Rozstrzyganie sporów

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 • zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

 

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Mamo! Damian Banowicz ul. Żeglarska 15, 43-300 Bielsko Biała. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się w celu prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowania zawartości koszyka, zamówień itp.)
 • tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu (skrypty Google Analytics)

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl